Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem

Říká se, kolika jazyky se domluvíš, tolikrát si člověkem. Zřejmě na tomto rčení bude něco pravdivého. Umět se dorozumět místním jazykem je obrovskou výhodou, a to především v zemích, kde se nemluví anglicky a kde výuka anglického jazyka není velmi rozvinutá. Jak už jsem naznačila, angličtina se během svého vývoje stala mezinárodním jazykem a standardem v mezilidské komunikaci. Je vyučována ve školách a díky internetu a sociálním sítím k nám proniká prostřednictvím filmů, seriálů, hudby, videoher nebo videí, a nachází místo v srdci nejen mladých lidí, kteří chtějí rozšířit své obzory.
výuka jazyků
Španělština
Není to však jen angličtina, jejíž výuka se stala velmi populární. Španělština je hned po čínštině druhým nejpoužívanějším jazykem na světě s 437 miliony rodilých mluvčích a našla si své místo v mnoha učebnicích a školách. Tímto románským jazykem majícím své kořeny v latině se domluvíte nejen ve Španělsku a přilehlých Kanárských a Baleárských ostrovech, ale i v Latinské Americe.
Němčina
Stále velmi populární němčina je velmi často vyučována na školách jako druhý cizí jazyk a zdá se, že její obliba neklesá. Němčina je po ruštině druhý nejrozšířenější jazyk v Evropě a jejím studentům tak zaručuje bezproblémovou komunikaci v sousedních a nedalekých zemích, jako jsou bezpochyby Německo, Rakousko a Švýcarsko. Německy se ale hovoří i v Lichtenštejnsku či Belgii, a cizí není ani obyvatelům Dánska, Lucemburska, Francie, Itálie a dokonce i Namibie.
studentka angličtiny
Ruština
Ruština rozšířená především mezi starší generací na nějakou dobu ze školních lavic vymizela, ale postupně o ni začíná být znovu větší a větší zájem. Ruština je úředním jazykem pochopitelně v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, na Krymu, v Abcházii, Gruzii, Podněstří a Moldávii. Ruština jako jediná z již zmíněných jazyků je psána cyrilicí. Ruská abeceda se nazývá azbuka.

Do you speak English?

V létě si jen málokdo nepředstaví alespoň na chvilku, že by mohl vycestovat do zahraničí. Ať už je Vaší vysněnou mimotuzemskou destinací jakákoli země, můžete se (až na výjimku utvářenou Slovenskem nebo případně Bulharskem, kde lze v určitých částech země narazit na větší počet Čechů, než domácích obyvatel) docela jistě spolehnout na to, že s češtinou coby komunikačním jazykem zde neuspějete.
nápis italian
Pokud chcete cestovat a poznávat krásy, které jiné země nabízejí, je více než vhodné naučit se alespoň základy řeči, v níž zdejší obyvatelé hovoří. Případně – pokud máte obavy, že například čínština či maďarština by pro Vás mohly být příliš velkým a nestravitelným soustem – si osvojit minimálně hovorovou angličtinu, s níž v současnosti máte možnost uspět minimálně v určité míře téměř ve všech zemích vyspělého světa.
 

Učení se cizím jazykům – brána k dalším informacím

Ačkoli řeči jsou často předkládány jako možnost rozvoje člověka po stránce osobností (viz pořekadlo Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem), je nutné upozornit také na fakt, že znalost jiného, než českého jazyka je bránou nejen pro letní cestovatelské zážitky, ale také pro vzdělanost jedince jako takovou. Nejedna významná zahraniční studie je prezentována ve zcela odlišných jazycích světového charakteru, bez jejichž porozumění bude vždy odkázáni na to, jakým způsobem Vám jejich obsah budou schopni vyložit osoby ve vašem okolí. Vezměte proto svůj život a jeho směřování do vlastních rukou a vrhněte se na studium cizích řečí.
 tabule s nápisy

Léto – vhodná doba pro jazykovou edukaci

Letní měsíce jsou velmi vhodným obdobím, v němž můžete začít se svou akademickou dráhou v oblasti studia jazyků, a to hned z několika důvodů:
1.       Vaše plánovaná dovolená Vám může být velkou motivací k tomu, abyste si osvojili minimálně nezbytně nutné základy konkrétního jazyka – díky podobným znalostem se sníží riziko nedorozumění či dokonce nebezpečí, která v zahraničí můžete zažívat a která Vás tak budou zcela jistě stresovat.
2.       Letní měsíce představují období volna – ať již se jedná o prázdniny či dovolenou z práce, čas, který máte najednou „k dispozici“ tak můžete bez větších výčitek věnovat právě studiu cizích jazyků.
3.       Sluneční svit v mozku člověka navozuje přirozený pocit pohody – tento Vám dopomůže k tomu, aby Vám případné první neúspěchy při komunikaci v cizí řeči nebránili v tom se zlepšovat.
 

Co čeká školáky v letošním školním roce?

I když nový školní rok teprve začal, určitě se již většina žáků a studentů těší na prázdniny. Pochopitelně, že na ty letní nejvíce, ale do těch je zatím ještě celých deset měsíců. Jak bude, zejména co se prázdnin týče, organizován aktuální školní rok 2017/2018?
zakroužkovaný datum
Na jaké volno a kdy se mohou děti těšit?
První pololetí tohoto školního roku bude trvat do 31. ledna 2018. V tento den obdrží žáci pololetní vysvědčení. Než se však takto stane, čeká je spousta strávených dní ve školních lavicích, probrání hromady nové látky, napsání několika písemných prací a určitě také pár krušných minut při zkoušení u tabule.
školačka s blokem
Aby to však nebylo tak kruté, mohou se už v prvním pololetí těšit na prázdniny a to nejprve podzimní, které budou ve čtvrtek 26. října a v pátek 27. října. O měsíc dříve se ještě můžou těšit na sváteční pátek 28. září, čímž si prodlouží víkend. Státní svátek 17. listopadu připadá letos rovněž na pátek. Nejedná se v těchto případech o prázdniny, ale každé volno se počítá.
Vánoční prázdninyzačnou sobotou 23. prosince a návrat do školních lavic po nejkrásnějších svátcích v roce bude děti čekat ve středu 3. ledna 2018.
Po náročném konci pololetí a rozdání vysvědčení se mohou děti a studenti těšit na jednodenní pololetní prázdniny, které připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny, které trvají jeden týden, jsou rozděleny dle okresů. Budou se postupně střídat od 5. února do 18. března.  Konkrétní termín lze zjistit na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Svátky jara oslaví děti a studenti během velikonočních prázdnin, které v letošním školním roce budou od čtvrtka 29. března do pátku 30. března. Na tyto prázdniny ještě navazuje velikonoční pondělí a to 2. dubna.
tabule ve třídě
Státní svátky 1. a 8. května připadnou na úterý a dětem jistě udělají radost.
Závěr školního roku už je v tuto dobu více v dohlednu. Po finiši s uzavíráním známek se už mohou žáci a studenti těšit na hlavní, tedy letní prázdniny, které započnou předáním vysvědčení v pátek 29. června. Oficiálně tedy budou letní prázdniny trvat od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2018. Následující školní rok začne v pondělí 3. září 2018.